• سخنگوی قوه قضاییه: پرونده‌ای دربحث ١٦ مدیرنفتی و موضوعات غیراخلاقی نداریم. موضوع، نمایندگی شرکتی خارجیست که با برخی پرسنل (نه مدیران) #وزارت_نفت درارتباط بوده. به مسموعات فضای مجازی که یا صاحب ندارد یا متولی آن بیگانگانند، توجه نکنید/تسنیم

    دلواپسان و رسانه هایشان را بهتر بشناسید