• پوریا عالمی   pouriaalami@

  1398/04/11 ساعت 01:11

  ۱-درواقع مدیران صداوسیما مثل اسکرین‌سیور مانیتور هستند؛ یعنی تا یکی به موسشان دست نزند، اینها حرکت نمی‌کنند.

  ۲-آن پولی که مدیرقبلی‌ها از «من و تو» گرفتند و آرشیو صداوسیما را فروختند، جای اینکه خرج هیکل کنند، بیاورند خرج برنامه‌سازی کنند.
  @SharghDaily
  @bbcpersian
  @iribnewsFa