• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/11 ساعت 13:30

    سخنگوی قوه قضائیه :
    چیزی تحت عنوان ملاقات نمایندگان مجلس با #بابک_زنجانی نبوده است
    در روند پیگیری و شناسایی اموال بابک زنجانی و بررسی صحت و سقم آن، حسب دستور ریاست وقت قوه‌ی قضائیه تصمیم بر آن شد که هیئتی مرکب از مقامات قضائی، ضابطین قضائی و نمایندگانی از وزارت نفت تشکیل شود.