• حمیدرضا طهماسبی‌پور   HRtahmasebip@

    1398/04/11 ساعت 10:18

    #اقتصاد ایران رو به پیشرفت نیست و هر چه داریم خرج از جیب پدر است!
    نفت می‌فروشیم و در قالب یارانه و حمایت به جیب تولید کنندگانی می‌ریزیم که رقابت برایشان بی معنی است! اقتصاد #رانت زده ما سرشار از بی‌عدالتی است؛این وسط هم جان مردم بازیچه سوانح جاده‌ای و خودروهایی است که ایمن نیستند