• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/04/11 ساعت 10:35

    «رئیس جدید #مرکز_آمار ایران منصوب شد» رئیس سازمان برنامه و بودجه جواد حسین زاده نیستانی را به عنوان رئیس جدید مرکز آمار ایران منصوب کرد https://tn.ai/۲۰۴۴۸۲۷