• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/11 ساعت 15:40

    وزیر بهداشت: سالانه ۱۶هزار #مرگ در صحنه تصادف داریم ضمن آنکه ممکن است افراد زیادی در طول نقل و انتقال و نرسیدن به موقع در مراکز درمانی از دست بروند توجه به پیشگیری از حوادث جاده‌ای ضرورتی اجتناب ناپذیر است #خودروسازان را مکلف کنیم که ساختن ارابه مرگ را کنار بگذارند و خودرو بسازند