• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/04/10 ساعت 14:58

    #رئیسی: در برخورد با فساد هیچ رحمی نخواهیم داشت رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت اجرای فرمایشات رهبری، اولویت اول کشور را #معیشت مردم، رونق تولید و مقاومت دانست و از همه مسؤولان خواست از طرح هر گونه مباحث حاشیه‌ای که اذهان عمومی را مشوش می‌سازد، پرهیز کنند