• چرا همکاران @bbcpersian مهاجمان تروریست در جریان حمله انتحاری امروز #کابل را «شورشی» می‌خواند؟
    آیا تعداد واقعی این انفجار مهیب تنها ۳ نفر بوده است؟
    #افغانستان