• محمد امین ایمانجانی   ImanjaniM@

    1398/04/10 ساعت 22:45

    #روحانی برای برداشتن گام‌های بعدی و احیای حقوق ایران در تیر ۹۸ باید به نسخه تیر ۷۸ بازگردد و آن چیزی نیست جز مقابله با فشار اصلاح طلبان رادیکال گزارشی از این نسخه نجات روحانی را به همراه ۸ پرونده از حقوق بشر آمریکایی را در شماره فردای #روزنامه #فرهیختگان مطالعه کنید