• سال ۲۰۱۵ در چنین روزی سرویس اپل‌موزیک راه‌اندازی شد.

    اکنون این سرویس ۶۰میلیون کاربر دارد.

    @Apple
    @myzoomit