• سعید شریعتی   saeedshariati@

    1398/04/10 ساعت 00:59

    انتخاب میان «خوب» و «خوب‌تر» تنها در «هپی‌لند» اتفاق می‌افتد. در آن مدینه فاضله. در باغ اپیکور، در پارادایس، در آنجا که تجری من تحتها الانهار و تؤتى اکلها کل حین حیث شئتم رغدا در عالم سیاست در این مزرعه آب گرفته که دهقان مصیبت زده را خواب گرفته تا هست انتخاب بین «بد» و «بدتر» است