• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/10 ساعت 13:43

    رئیس اداره اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش شهر تهران:
    مدتی است یکی از نهادها که مالکیت حقوقی ۱۱ #مدرسه را دارد، حکم قلع و قمع آنها را گرفته است.
    اگر این احکام اجرا شود، ۸۰۰۰ #دانش_آموز در این مدارس سرگردان می‌شوند.