• #اسماعیلی:ما زندانی سیاسی نداریم ، کسانی که در #زندان هستند کسانی هستند که اقدام علیه امنیت ملی انجام داده‌اند سخنگوی قوه قضائیه در برنامه جهان‌آرا: در بحث برخورد با ۶۰ قاضی بخشی از پرونده در قبل کشف شده بود و روند پیگیری آن کند بود که تسریع شد و به سرانجام رسید.