• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1398/04/09 ساعت 02:17

    در روزنامه #ایران_ورزشی یکشنبه نهم تیرماه، گزارشی نوشته‌ام از مسابقه #کشتی جمعه و چند قصه دیگر. اگر دوست داشتید بخرید و بخوانید. اگر دوست نداشتید هم به سایت ایران ورزشی سر بزنید، نخرید و بخوانید:))