• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1398/04/09 ساعت 16:07

    بی بی سی فارسی (@bbcpersian) به قلم فردی بی‌سواد به نام بابک تقوایی (برای چندمین بار) گزارش منتشر کرده که ایرادات متعددی دارد

    من صرفا به یکی دو ایراد اصلی اشاره میکنم؛ قضاوت با شما . . . .