• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/04/09 ساعت 00:13

  حکایت «طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد داوود ع و مستجاب شدن دعای او» رو از #مثنوی #مولانا حتما بخونید:
  یادم آمد آن حکایت کان فقیر
  روز و شب می‌کرد افغان و نفیر
  وز خدا می‌خواست روزی حلال
  بی شکار و رنج و کسب و انتقال
  پیش ازین … https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar۳/sh۱۰۴/ …