• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/04/09 ساعت 00:13

    حکایت «طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد داوود ع و مستجاب شدن دعای او» رو از #مثنوی #مولانا حتما بخونید: یادم آمد آن حکایت کان فقیر روز و شب می‌کرد افغان و نفیر وز خدا می‌خواست روزی حلال بی شکار و رنج و کسب و انتقال پیش ازین … https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar۳/sh۱۰۴/ …