• محمد امین ایمانجانی   ImanjaniM@

    1398/04/09 ساعت 22:46

    اول:نتایج یک مرکز افکار سنجی معتبر دانشگاهی را برای اولین بار منتشر کردیم بخشی از پیش فرض هایتان حتما تغییر می‌کند دوم:آقای ماکرون آژان شنبه‌های پاریس نمی‌تواند پلیس خوب رابطه با ایران باشد #روزنامه #فرهیختگان