• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1398/04/09 ساعت 16:22

    این نکته هم که ذکر شد، نشان میدهد که جناب بابک تقوایی که به عنوان پژوهشگر دفاعی در @bbcpersian گزارش نظامی می‌نویسد، اطلاعات کافی و اولیه نسبت به سامانه‌های پدافندی و موشکی ندارد