• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/04/08 ساعت 15:51

    #محمدباقرقالیباف در سبزوار: درزمان انهدام #پهپادجاسوسی آمریکا درخاک ایران چشم‌های قدرت‌های جهان در مقابل موشک‌های زمین به هوا ساخته شده از سوی جوانان خیره مانده است. اگر امروز در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته‌ایم به دلیل نبود سیستم مدیریت کارآمدی در کشور و عدم‌اعتماد به جوانان است