• سروش قاضی نوری   Ghazinoori@

    1398/04/08 ساعت 13:40

    خیلی برام جالبه که #عطار کتاب تذکرةالاولیا رو که خودش هم گفته قصد نداشته در اون ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت رو بکنه و فقط به ذکر بزرگان صوفیه اختصاص داره، با ذکر حضرت امام #صادق شروع کرده https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh۱/ …