• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1398/04/08 ساعت 16:45

    اسباب شرمندگی سلطنت طلبان و غربگرایان!

    #ترامپ بازهم از #آل‌سعود تقدیر کرد، این بار بخاطر مبارزه با تروریسم؛احتمالا در یمن! و در مواجهه با مخالفانی چون خاشقچی!

    البته در این تجلیل زغال خوب هم بی‌تأثیر نبوده چون عربستان با خرید بیشترین اسلحه، یک میلیون شغل در #آمریکا ایجاد کرده!