• محمد امین ایمانجانی   ImanjaniM@

    1398/04/08 ساعت 22:58

    درجریان مذاکرات سال‌های اول دهه هشتاد علی لاریجانی درتوصیف دستاوردمذاکرات توسط تیم روحانی گفت«مروایدغلطان»دادیم و«آبنبات چوبی»گرفتیم در #روزنامه #فرهیختگان نشان دادیم #اینستکس_همان_آبنبات_چوبیه شایدآنچه در برجام دادیم خیلی بیشترازسال۸۳بود،غنی سازی بیست درصدبسیارفراترازمرواردیداست