• هیوا یوسفی   YouHiwa@

    1398/04/07 ساعت 13:46

    خبرنگارهای خانم رو راه ندادن به سالن #کشتی انتخابی تیم ملی، در حالی که چند روز قبل روابط عمومی فدراسیون ازشون کپی کارت ملی و عکس گرفته و قرار بود براشون آی‌دی‌کارت صادر کنن.