• مهدی بابایی   mehdibabaei92@

    1398/04/07 ساعت 22:37

    شهید #بهشتی شخصیتی بود که در تاریخ انقلاب تکرار نخواهد شد. مردی که به نظر من برای همیشه جایش خالی است. در این #رشتو چند ویدیو از سخنان شهید بهشتی را که در مستند ترور سرچشمه مورد استفاده قرار گرفته آورده‌ام. #هفتم_تیر