• علی زادمهر   zadmehr@

    1398/04/07 ساعت 13:43

    بوی سیب ،بوی مرگ‌ هفتم فروردین سی و دو سال پیش در سال۶۶ ساعت ۴بعد از ظهر بوی سیب در شهر #سردشت پیچید بوی مرگ و #صدام سردشت را بمباران شیمیایی کرد ،بمبارانی که بزرگترین جنابت جنگی بعد از حمله #آمریکا به #هیروشیما و‌ ناکازاکی #ژاپن بود @realDonaldTrump