• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/06 ساعت 15:12

    انتظار میرفت تغییر نیروهای #اقتصادی دولت محدود به رئیس کل بانک مرکزی نباشد، به عبارت دیگر تیم اقتصادی رئیس‌جمهور با توجه به مواجهه با #تحریم ‌های گسترده باید تقویت و ضعف‌هایش برطرف می‌شد،اما افرادی نمی‌خواهند جایگاه و پست‌های حساس از کنترل آنها خارج ‌شود. #دولت