• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/06 ساعت 21:58

    برخی روسای #بانک‌ها و #ایران_خودرو رانیروهای مرتبط باخودشان قرار دادند.تا در آستانه #انتخابات از آن بهره برداری کنند.شرکت‌های متعدد قطعه سازی حیات خود را وابسته به نیروهایی که دولت در مراکزی مثل خودروسازی گماشته می‌بینند،ناگزیرند کمک انتخاباتی به این باند قدرت داشته باشند!