• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/04/06 ساعت 13:10

    گاردین :کشورهای اروپایی قصد دارند در طی روزهای آینده برای تسهیل بازرگانی میان ایران و اتحادیه اروپا، شروع به کار یک خط اعتباری «چند میلیون یورویی» را اعلام کنند. ۱/۱

    #JCPOA #Iran #EU #INSTEX