• قدرت #کیهان آنجا مشخص می‌شود که بدون توجه به قانون مطبوعات، خبر تکذیب تیتر یک روز ۳ تیر کیهان از سوی #وزارت_اطلاعات را در ص۱ شماره چهارشنبه ۵ تیر کار نکرده است. اگر روزنامه دیگر بود مجبور می‌شد با همان فونت و در همان سطح خبر تکذیب را کار می‌کرد.