• مازیار خسروی   k_maziar@

    1398/04/05 ساعت 23:05

    #صدا‌سیما نردبان بی‌مایگان است؛ از سر سفره که پا می‌شوند فاصله این سو تا آن سوی بام را مثل باد طی می‌کنند. یکی می‌شود #محمدحسینی با شبه‌عرفانی سیاسی‌ که اندازه مجری‌‌گری‌اش آبکی است و دیگری #محسن_افشانی که تیاتری فکاهی را زندگی می‌کند. هرچه هست دست‌پخت شماست. رها ‌کنید فلک‌زده را