• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/05 ساعت 14:11

    توضیح #دادستان کل کشور درباره زن نفوذی در #وزارت_نفت و دستگیری یک مقام نفتی منتظری : یک جرمی واقعی شده است و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضائی به آن ورود پیدا کردند و باید تحقیقات تکمیل شود و وقتی به مرحله‌ای رسید که قابل نشر بود، قطعا منتشر خواهد شد. /ایسنا