• بعضی وقت‌ها با خودم میگم من وسط این #استادیوم دقیقا چی میخوام؟! الان دقیقا همون‌لحظه است که باید ورزشگاه رو ترک کنم.