• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/04/05 ساعت 14:00

    مدیرعامل شرکت مهندسی #آب و فاضلاب کشور: وجود ضرورت صرفه جویی در مصرف آب؛ در هیچ کدام از شهرهای کشور برای نوبت‌بندی آب برنامه‌ای نداریم؛ افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصدی مصرف آب در تابستان سال جاری پیش بینی می‌شود

    https://tn.ai/۲۰۴۱۱۸۰