• بیهوده است اگر انتظار داشته باشیم عرب با آن بیسوادی در حوزه فوتبال و بی تجربگی در حوزه مدیریت، یک انتخاب اصولی و درست برای نیمکت پرسپولیس داشته باشد. با این مدیرعامل و هیات مدیره ظاهرا قرار است پرسپولیس در این فصل به نیت ورزش و برای حفظ سلامتی در لیگ شرکت کند!