• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/04 ساعت 16:28

    استولتنبرگ دبیرکل #ناتو ضمن ابراز نگرانی درباره وضع اخیر منطقه خاورمیانه گفت که احتمال دارد# ایران در نشست وزیران دفاع مورد بحث قرار بگیرد. /ایسنا