• آیه الله موسوی جزایری   jazayeri_fa@

    1398/04/04 ساعت 23:10

    مخاطب بیانیه #گام_دوم_انقلاب رملت ایران هستند ، مطالب بیانیه این مانند سنن خداست و به صورت قواعدی هستند که تبدیل و تحویل ناپذیرند و مختص به یک رنگ پوست و زبان و غیره نیست ، به این معنا که در هررکشور اسلامی به آن عمل شود به نتیجه مطلوب خواهند رسید