• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/04/04 ساعت 09:26

    «فرمانده انتظامی #زابل مورد اصابت گلوله قرار گرفت»

    فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان: سرهنگ احمد ثمره ابراهیمی فرمانده انتظامی زابل در یک عملیات شناسایی مورد اصابت گلوله قرار گرفت؛ حال عمومی سرهنگ ابراهیمی مساعد و در حال طی مراحل درمان است