• افروز بهرامی   BahramiAfrooz@

    1398/04/04 ساعت 08:15

    حجم پوشش #صندوق_ضمانت_صادرات ایران در سال ۹۷ با #رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ به حدود ۲.۳ میلیارد دلار رسید.
    با توجه به رعایت استانداردهای مدیریت ریسک در صندوق، نسبت معوقات صندوق ، تقریبا #نصف نظام بانکی بوده و در سطح قابل قبولی قرار دارد.