• #علینقی_عالیخانی درگذشت. مرد بزرگی بود که در رشد و توسعه اقتصاد ایران در موفق‌ترین دهه تاریخ مدرنش -دهه ۴۰شمسی- نقشی پررنگ داشت. بسیاری از برندهای مشهور صنعت ایران در دوره او بنا نهاده شدند.
    یک سال پیش شماره ۲۷۳ #تجارت_فردا را در بزرگداشت او منتشر کردیم.