• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/04/04 ساعت 08:50

    «#حماس: کنفرانس بحرین فروش #فلسطین در مزایده علنی است» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس ضمن محکومیت کنفرانس اقتصادی بحرین، تأکید کرد که هدف از این کنفرانس از بین بردن مسئله فلسطین و فروش فلسطین در مزایده علنی است https://tn.ai/۲۰۴۰۰۱۳