• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/04/03 ساعت 19:55

    🔴 طرح @Refugees از بیش ۷۰ میلیون نفر آواره در سرتاسر جهان به دلیل جنگ و ناامنی ☑️ تا پایان سال گذشته، ۷۰٫۸ میلیون نفر در سراسر جهان آواره شدند - افزایش ۲٫۳ میلیون نفری از سال ۲۰۱۷ و تقریبا دو برابر نسبت به ۲۰ سال گذشته #Refugees