• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/04/02 ساعت 17:36

    ما کارمندهای خوبی نیستیم امیدوارم دستگاه‌های کارت‌خوان ما را حلال کنند و کارمان دیگر به هم نیفتد