• روزنامه علم و فناوری #چین در گزارشی مفصل به تحلیل ماجرای #گلوبال_‌هاوک پرداخته و از قول دو‌ کارشناس ارشد #هوافضا و پهپادهای این کشور، ضمن رد ادعای رسانه‌های روس، بر «توانایی غیرقابل انکار»، «هوشمندی نظامیان ایرانی» و «تمرکز دقیق آنها بر تحرکات آمریکا در منطقه» صحه گذاشته است.