• حسن رحیم پور ازغدی   rahimporazghadi@

    1398/04/02 ساعت 16:29

    بحمدالله در این جلسه تصویب شد که اولا فهرست کامل و دقیقی از مصوبات اجرا نشده شورا ، تهیه و اجرای آنها آغازشود، ثانیا بررسی و چاره شود که مواردی شبیه ۲۰۳۰ و … نه اکنون و نه در آینده بویژه با دور زدن نهادهای قانونی، ابلاغ و اجرا نشود