• حسن رحیم پور ازغدی   rahimporazghadi@

    1398/04/02 ساعت 16:18

    جلسه اخیر شورا روی هم رفته مثبت بود. آن سوالات (درباره علت عدم اجرا و ابلاغ مصوبات شورا) هم، سوال قریب به اتفاق دوستان شورا بود که دراین سالها بارها تکرار شد و مسکوت ماند ولی این بار اثر کرد و شنیده شد.