• عسل داداشلو   AsalDadashloo@

    1398/04/02 ساعت 12:26

    خبر زدن که اعضای باند نفوذ در #وزارت_نفت دستگیر شدن، اینکه هنوز هیچ اقدامی برای مبارزه با فساد در #وزارت_صمت نشده و یک سری مهره‌ها و مدیران همچنان ثابت موندند، آیا نشون از این داره که هنوز منافع گروه خاصی به خطر نیوفتاده؟