• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/04/02 ساعت 12:45

    «جزئیات #دستگیری یک خانم از سوی نهادهای امنیتی در #وزارت_نفت» ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس: این خانم تبعه ایران و نفوذی بوده است؛ این فرد با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آنها را داشته است https://tn.ai/۲۰۳۸۶۶۲