• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/01 ساعت 17:15

    ویزای #اربعین امسال رایگان اما الزامی است فرمانده انتظامی استان ایلام: رایگان بودن #ویزا به معنای نگرفتن آن نیست. زائران با توجه به نبود کنسولگری در استان ایلام، قبل از سفر به مرز، حتما روادید معتبر خود را از مبدأ حرکت دریافت کنند.