• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/01 ساعت 17:17

    معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان #کرمان:
    فیلم «ما همه با هم هستیم» احساسات مردم کرمان را تحریک می‌کند و برای #توقیف این #فیلم نظر عموم مردم ملاک است.
    لهجه یکی از کاراکترهای فیلم «ما همه با هستیم» که در نقش فروشنده مواد مخدر بوده، کرمانی است

    /ایسنا