• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1398/03/31 ساعت 14:23

  فراخوان حزب چپ آلمان برای تظاهرات در اعتراض به آغاز جنگ احتمالی آمریکا ضد ایران

  مکان: دروازه براندنبورگ برلین
  زمان: ۲۷ ژوئن

  با حضور پروفسور محسن مسرت، سارا واگن کنشت، سویم داگدلن و چندین نفر از نمایندگان
  دیگر حزب چپ‌های آلمان

  http://persiangulfstudies.com
  #Iran #Germany #USA